Garanti Belgesi, bir ürünün belirli bir süre içerisinde üründe ortaya çıkabilecek arızaların tamiratının yapılması yerine yeni bir ürün ile değïştirilmesi veya ücretinin iadesi şartlarını içeren üretici ithalatçıya yükümlülük getiren ve tüketiciye güven sağlayan belgeye denir. Garanti belgesi kapsamında garanti süresi en az iki yıl olması gereklidir.

Program tescili, bir pogram diliyle yazılmış kodların yazılım diline çevrilmiş haline program (yazılım) bunun koruma altına alınmasına program tescili denir.
 
Bilgisayar oyunları, grafik veya resim hazırlama ortamları, film veya müzik yürütücüleri, web tasarım yazılımları ve hatta programlama dilleri de program olarak tanımlanabilir.
 
Büyük emeklerle ve yatırımlarla geliştirilen yazılımların korunmasında telif hakları yönünden korunur. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak olan tescil belgesinin önemi büyüktür.

Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesiYurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

Rohs belgesi nedir? Elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış ürünlerin varlığına belirlenmiş testler yardımıyla bakılan ve sonucunda düzenlenen bir sertifikadır. 
 
Rohs belgesi, Avrupa Birliği’nin yayınlamış olduğu 2002/95/EC direktifine göre direktifte belirtilen insan ve çevre sağlığına etkileyen maddelerin ürün belirlenmiş gruplarında kullanımının yasaklanması amaçlanmıştır.
Barkod, farklı kalınlıklardaki çizgilerin verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılmasında kullanılması ile ilgi bir yöntemdir.
Barkod Numarası
Barkod, değişik ebattaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan karakterlerinden meydana gelir.
Yazılım tescili, bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış ve bir grup kodun makine diline çevrilmiş şekline denir
 
Günümüzde yazılımlar hayatımızın her alanında nerdeyse vardır, masaüstü bilgisayar yazılımlarından, cep telefonlarının üzerinde yer alan yazılımlara kadar çok çeşitli alanlarda yazılmlar vardır.
 
Büyük emeklerle ve yatırımlarla geliştirilen yazılımların korunmasında alınacak tescil belgesinin önemi büyüktür. Türkiye de yazılımlar sınai mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmez fikri hak olarak değerlendirildiğinden Fikir ve Sanat Eserleri kurumunca koruma altına alınır.

GGTN kullanma lisansı (belgesi)

GOST-K kalite belgesi ile, Kazakistan, Sovyetler Birliği`nin dağılması ile birlikte GOST-R standartlarını temel aldığı ve GOST-K ismini verdiği kendi ülke standartlarını oluşturmuştur. Bu standartlar GOST-R ile önemli anlamda benzerliklerinin bulunmasına karşın, işleyişinde ve yönetmeliğinde farklılıklar bulunmaktadır.

Kazakistan olcu aletleri onay belgesi, Kazakistan ülkesi sınırları kapsamın kullanılan ölçme cihaz ve aletlerinin tümü Kazakistan standart ve mevzuatına uygunluğunu ispat eden bir belgedir.

Kazakistan teknik pasaport (şartname): Üretici kuruluş nezdinde ürünün teknik niteliklerini, grafiklerini, çizimlerini, tamirat ve faaliyet talimatlarını, ne tur standart ve mevzuatlara uygun olduğunu ifade eden bir belgedir. Bu belge Kazak ve Rus dillerinde oluşturularak Kazakistan’ın belirli kurumlarından biri olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz nezdinde onayı yapılmaktadır.

Ürünlerin Kazakistan yangın güvenliği mevzuatı ve standartlarına uygunluğunu ispat etmektedir. Kazakistan yangın belgesi Acil Durumlar Bakanlığı birimleri bağlı olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmalığı kuruluşumuz nezdinde temin edilmektedir.

Kazakistan sağlık ve epidemiyolojik belgesi, Ürünlerin Kazakistan hijyenik ve sağlık şartlarına uygun bulunduğunu ispatlayan belgedir. Kazakistan Hijyen belgesi Sağlık bakanlığının yetkili kuruluşları ve Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuz nezdinde belgelendirilebilirsiniz.

 

EAC Deklarasyon Belgesi

Gost R Ölçüm Sertifikası

Gost R Uygunluk Beyanı

Gümrük Birliği Sertifikası

Rusya Gost – R Belgesi

Rusya Ex-proof Patlama Belgesi

Rusya Hijyen Belgesi

Rusya RTN Rostekhnadzor

Rusya Teknik Şartnamesi

Rusya Yangın Belgesi

Tıbbi Ürün Sertifikası

Rusya Gereksilik Mektubu

Ukr Sepro Belgesi

Ukrayna Dozvil

Ukrayna Hijyen belgesi

Ukrayna Red Mektubu

Ukrayna Ölçü Cihazları Belgesi

Ukr Sepro Yangın Belgesi

Dünya genelinde küresel salgın nedeniyle her ülke farklı türde önlem paketlerini açıklamıştır. Özellikle ülkemize gelecek turistlerin konaklayacağı yerlerin güvenli ve bir dizi standardı yerine getirdiğinin taahhüdü olan bir program açıklanmıştır. Bu standard ile turistlere ulaşım ve transporttan konaklama ve yiyecek tesislerine ve personelin güvenli hijyen koşullarına göre uyulması gereken standartları kapsamaktadır.