Globalgap; Dünya çapında gerek kuraklık gerekse tarım yapılabilecek sahaların dar olması ve değişen gıda ve beslenme anlayışı sebebiyle tarım ürünlerinin azalması tarımda yeni uygulamalar arayışını arttırmıştır. Bunun yanı sıra tüketicilerin başta medya iletişim kanallarının artmasıyla gıdalarda zararlı olabilecek bir takım madde ve yöntemlerle üretilmiş besi maddelerinden uzak durmaya çalışması da üreticileri ve pazarı elinde bulunduran firmaları farklı arayışlara itmiştir. 

Haccp Kavramı; Gıda güvenliği insan sağlığı için en önemli ve kritik noktalardan birisidir. Gıda güvenliğinde ortaya çıkabilecek biyolojik, kimyasal, fiziksel üretim sistemlerinde riskleri azaltmak ve sistematik önleyici faaliyetler olarak tanımlanabilir. 
 
HACCP kısaca Kritik Kontrol Noktaları Risk Analizi şeklinde kısaltılabilir. Haccp gıdaya özgü bir standard serisidir. Haccp standardında en temel noktalardan birisi Tehlike risk değerlendirmesinin yapılması ve Kritik Kontrol Noktaları belirlenmesi ve bu tehlikelere karşı önlemlr alınması şeklinde özetlenebilir. Haccp standardı gıdanın üretildiği aşamadan nakliyesi ve gıda maddesi kullanımı esnasında meydana gelebilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik şartlar ve sistemler bütünüdür. 

İyi Tarım Uygulamaları, İnsan sağlığına zararlı olmayan maddelerin, fiziksel kalıntılar barındırmayan, çevreyi olumsuz şekilde etkilemeyen, doğal dengeye zarar vermeden yada çevreyi kirletmeden elde edilen, üretimi esnasında üretimle alakalı insanların ya da diğer canlıların refahının olumsuz şekilde etkilenmediği, üretimi esnasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal yasalarına ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal yasalarına uygun şekilde gerçekleştirilen ve tüm bu uygulamaları kayıt altına alınarak inceleyen ve sertifikalandırma faaliyeti yapılan üretim şeklidir. İyi tarım uygulamaları, temel alınarak gerçekleştirilmiş, ülkeler arası tarım ticaretinde bütün ülkelerin kendi hukuki yasalara uygun gelecek minimum mecburiyetleri ortaya çıkaran ve gönüllülük prensibine dayanan bir standarttır.

ISO 22000,  ülkeler arası bir standarttır ve gıda halkası kapsamındaki çiftçiden ya da üreticiden başlayarak catering hizmetine kadar ambalaj dahil bütün bileşenlerin Gıda Güvenliği ağını kapsamına almaktadır.
 
ISO 22000, Üreticiden tüketiciye kadar uzanan halkada her kesimi bütünüyle etkileyen besin kökenli zehirlenme, salgın, bozulma gibi olumsuzluklar endüstriyel verimlilik ağındaki hijyen problemlerinden oluşmaktadır. Üretimden, tüketime tehlike yaratabilecek her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı saptanıp bu noktaların analiz edilmesiyle problemlerin giderilmesi yolunda görüş birliğine varılmıştır. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi tehdidin minimize edilmesi hatta tehditlerin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece problemlerin sosyo-ekonomik ve teknik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış şekli geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmış olacaktır.      

Brc Consumer Products, İlk olarak 1998’de İngiliz perakendeci kuruluşları Birliği (BRC) tarafından BRC gıda teknik standardı şeklinde yayınlanmıştır. BRC consumer products akredite sertifikalandırma kuruluşlarının dünya genelinde bir ağ üzerinden verilen sertifika ile tedarikçi kuruluşlar tarafından faaliyeti gerçekleşen kalite sertifikalandırma programıdır.

Helal ürünlerin talebinin karşılanması ve halal belgeli ürünlerin kontrolü amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri Standart ve Metroloji kurumu Esma tarafından kontrolü sağlanan belgedir.

Esma Belgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai’ye ihracat yapan firmalara kaliteli, güvenilir, İslam helal standartlarına uygun ürünler satılması amacı için belirlenmiştir.

Esma Standardı ile gıda üreticileri ve tedarikçilerinin global pazarda kaliteli ve İslam inancına uygun ürün üretimi amaçlanmıştır.

Brc, Gıda Güvenliği Sertifikası Standardı herhangi bir gıda üreticisi ve tesisi tarafından uygulanabilir bir standarddır. Bu üretici veya tesisler gıdaların birincil işleme tesisleri olabileceği gibi paketleme, kesimhane, konserve tesisleri ve yemek üretim catering firmaları da olabilir. Çünkü bu standard müşteri bekletilerinin karşılanması, güvenli gıda ve yasal üretim koşullarını sağlayan bir standarddır.

IFS uluslararası gıda sertifikası, sanayide ve ticarette ürün akışı sağlayam firma değerlendirme gıda güvenliği iş birliğinin en önemli bir organıdır. Tüketicilerin gittikçe daha ağır istekleri, yükselen tazminat istek tehditleri ve ayrıca mamul akışlarının globalleşmesi tek çeşit bir kalite teminat standardının ilerletilmesini gerekli duruma getirdi. Bu geliştirmelerin tabanında FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birliklerine üye bazı firmalarda, ticari markalar için gıda güvenlik ve kalite standardı olan milletler arası Gıda Standardını IFS ilerlettiler.

Organik tarım (biyolojik ve ekolojik),  yüksek girdi uygulamalarına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomisi  ve çevresi açısından meydana getirdiği olumsuz neticelerin karşısında seçenek şeklinde ortaya çıkmış bir tarım ağıdır. Kaynakların verimli bir biçimde faaliyetine dayanarak yanlış uygulamalar neticesinde bozulan doğal dengeyi muhafaza etmeyi hedefleyen ekolojik tarım ağında, sentetik kimyasal ilaçların, gübrelerin ve hormonların faaliyeti yasaklanmıştır.

GMP; kelime olarak İyi Üretim Uygulamaları anlamına gelen Good Manufacturing Practice kelimelerinin başharflerinden oluşmaktadır. 
 
Genel olarak Gıda sektöründeki kuruluşların yönergelere uymaları için hazırlanan bir uygulamalar bütünüdür. GMP uygulamaları üreticinin yüksek kalite de her zaman aynı ürünü risk faktörlerini de göz öünde bulundurarak asgari koşullarda en iyi üretimi yapması amaçlanmıştır.

Helal belgesi nedir?, Helal belgesi veya Hâlal belgesi, islamiyet şartlarına göre(şafi,hanbeli, maliki, Hanefi mezheplerine göre)uygun bir şekilde hazırlanan besin maddelerine verilen bir belge  türüdür. Helal sertifikası yahut belgesi İslamiyet dininin kurallarına istinaden yasak olmayan besin maddelerine verilmiş olan milletler arası bir belge türüne denir.

ISO 13027 hijyen standardı nedir?, şu şekilde açıklayayım. gıda imal yeri sosyal tesisleri, işletmenin çevresi, yakıt depoları ve sistemleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi, depolama yerleri, üretimde kullanılan alet ve donanımlar, çalışanlar ile ilgili dezefeksiyon ve sterilizasyon kuralları kapsar.

Hijyen sertifikası yani Gost R belgesi, ürünlerin Rusya Devleti tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifikasyon merkezlerinden biri olarak Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuza tarafından verilmektedir.

PAS 220 standardı, dünyada G4 olarak bilinen Nestle, Unilever, Danone ve Kraft sektör devlerinin birleşmesi ve hazırlık safhasında pek çok belgelendirme kuruluşunun da çalışma grubuna dahil edilmesiyle standart 2008 yılının 25 Ekim tarihinde yayımlanmıştır. PAS 220 standardı, İso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardının bazı hususlarda eksik görülen gereksinimlerini karşılamaya ilişkin olarak gıda ve içecek endüstrisi konfederasyonun CIAA (The Confederation of Food and Drink Industries) beraberliğinde dünyanın en büyük gıda üreticilerinin birleşerek meydana getirmiş olduğu bir standarttır. 2008 senesinde ön ihtiyaç programlarını (ön şart programlarını) ayrıntılı şekle getiren ve her türlü kuruma uygulanabilir PAS 220 (Publicly Available Specification) kamuya açık spesifikasyonları standardını yayınlamıştır. Avrupa Birliği yiyecek ve içecek konfederasyonunca (CIAA) finanse edilmiştir.  

FSSC 22000 yani gıda güvenliği sistemi belgesi, GFSI Iso 22000 ve PAS 220 standardlarına dayalı olarak oluşturulan bir sertifikasyon çeşididir. Bu standard, Gıda güvenliğini esas alan bir standarddır.
 
FSSC 22000, katkı maddeleri, vitamin ve biyo-kültürler gibi uzun raf ömrü ve diğer gıda maddeleri ile hayvansal ürünler, bitkisel ürünler bozulabilir ürün işleme veya üretim gıda zincirinde şirketlerin gıda güvenliği sistemlerini belgelendirmek için geliştirilmiştir. 
 
Fssc 22000 ile gıda güvenliği riskini en aza indirgemeye yardımcı olur. 

SQF, güvenilir kaliteli gıda (SQF) belgesi, firmaların gıda ürünlerini mümkün olan en üst standartlar ile imalatının gerçekleştiğini, işlediğini, hazırlandığını ve yönetildiğini ispatlar.

SQF belgesi, global gıda güvenliği inisiyatifi (GFSI)‘ nce kabul görmüş problemsiz bir tarladan çatala gıda güvenliği ve kalite sertifikalandırılmasının çözümüdür. Hem ilk imalatçı (SQF 1000) hem de gıda imalat ve dağıtımı (SQF 2000) hususlarında tedarik halkası yönetimini sağlar.