Labaratuvar Akreditasyonu Iso 1589 Iso 17025

Hastane Akreditasyonu JCI

Sistem Akreditasyonu Isoo 17021 Iso 17024 Iso 17065

Avrupa Birliği’nin yayınlamış olduğu Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışı Kullanılan Tıbbi tanı Cihazları Yönetmeliği) kapsamında olan ürünlerin ve firmanın Ürün Takip Sistemi veritabanına kaydını içerir.

REACH, kimyasal maddelerin  analiz edilmesi,  kaydı , izni ve kısıtlanmasına karar veren yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. REACH Tüzüğü, 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir. AB resmi gazetesinin 29  Mayıs 2007 tarihli nüshasında son haliyle yayımlanmıştır. Ve 2007 senesinin  1 Haziranında yürürlüğe girmiştir. Bir takım AB Tüzüğünü ve Yönetmeliğini kapsamakta olup onları tek bir sistem altında bir araya getirmektedir

FDA, ABD Hükümetine bağlı olan; diyet eklentileri, gıda, ilaç, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler,radyasyon yayan aletler, medikal araçlar, kozmetikleri ve veteriner aletlerinden sorumlu bürosudur. FDA kısaltmasının açılımı U.S. Food and Drug Administration şeklinde olup, Türkçe karşılığı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olarak tanımlanabilir. Amerika Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan ve 1862 temelleri atılmış bir kurumdur.

RoHS, elektronik kartlarda veya malzemelerde bazı maddelerin olmamasını şart koşan bir direktiftir. İngilizce kelime olarak Restriction of Hazardous Substances Directive (belirli zararlı maddelerin faaliyetini kısıtlama) baş harflerinden meydana gelmektedir.  

GLP iyi laboratuvar uygulamaları, (İLU) – Good Laboratory Practice (GLP), klinik araştırmalarının dışındaki çevre ve sağlık güvenliği çalışmalarının koordinasyonu, gerçekleşmesi, gözlenmesi, kayıt altına alınması, arşivlenmesi, rapor edilmesi koşullarını ve yönetim usullerini barındıran bir kalite güvence ağıdır.

MSDS, kelimesinin kısaltmasının açıklaması material safety data sheetdir.Alakalı kimya otoriteleri artık material kelimesini kullanmamakta ve yalnızca SDS olarak ifade etmektedir. Türkçe anlamı olarak güvenlik bilgi formu (GBF)’ dur.

Kimyasal karışım veya maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerine olan negatif etkilerini, fizikokimyasal tehlikelerini ve bu tehlikelerine karşı alınması gereken tedbirleri açıklayan 16 sabit başlıklı bir formdur. Türkiye’de 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı mevzuat tarafından, içerik ve özelliğine dair nitelikleri ve hazırlama şartları ifade edilmiştir. Türkiye’de sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma ve ya Türkçe’ye tercüme edilmesi mecburiyeti bulunmaktadır.

Marka tescil, bir girişimcinin veya kişinin sunduğu hizmetini veya ürettiği ürünlerini bir isim altına piyasaya sunabilmesi açısından kelime veya logonun kayıt altına alınması işlemidir. Tescili marka, bir işletmenin tüm mal varlığını ifade eden işarettir. Bu kadar öneme sahip olan bir kelime veya logonun, özel olarak korumaya alınması, yasal açıdan tescil işleminin yapılması ve bunu ispatlayacak belgeye sahip olunması gerekir.

Patent; Bir buluş veya geliştirmenin koruma altına alınması açısından yetkili devlet kurumu tarafından tescil edilerek kayıt altına alınması işlemidir. 

Bir buluş adına, buluşu geliştiren kişiye, yetkili devlet nezdinde verilen tescil, buluş geliştiricisinin izni gözetilmeden başka kişiler tarafından tescilli buluşun üretilmesini, kullanıma sunulmasını veya kazanç sağlanması gibi işlemleri yasa gereği belirli sürece engelleme hakkı kazandırmasıdır. Tescilli bir buluş; aynen işle ilişkili alınarak, satılabilir, kiraya verilebilen diğer ürün gibi buluş sahibinin özel mülkü haline gelmektedir. Tescil edilen buluşlar uluslar açısından hak sahipliği kazandırır. Ülkemizde alınan tesciller, yalnızca Türkiye sınırları kapsamında sahibine hak kazandırmaktadır ve tescilli ürünleri başka kişiler tarafında ülkemize ithal etmesi halinde, hak sahibine ithal işlemini durdurma hakkı kazandırır.

Biyosidal, içerisinde bir yada birden çok aktif madde barındıran, kullanıma hazır şekilde satışa konulmuş, biyolojik yada kimyasal bakımdan herhangi bir zarar teşkil eden organizma üzerinde kontrol edici faaliyet gösteren yada hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, bertaraf eden aktif madde ve preparatlardır.Kişisel hijyenden, eşyaların, evimizin, hastane cihazlarının,  içme sularının, veteriner alanlarının, havuz suyu vb. bir çok alanın, yüzeyin temizlenmesinde yani zarar arz eden mikroorganizmalardan kurtarılmasında kullanılan bir veya birden fazla kimyasal madde barındıran kullanım faaliyetine hazır ürünlerdir.