Satış ve Danışma Hattı: +90 212 270 74 41

UkrSEPRO ANASAYFA Firma Adı UkrSEPRO

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Ukrayna Kalite Sertifikası ( UkrSEPRO )

Ukrayna'da halen geçerli olan Kalite Belgesidir.Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Ukrayna mevcut GOST sistemini baz alarak  kendi Kalite Standartlarını Rusya'dan ayrı olarak geliştirmiştir. Ukrayna Kalite Sertifikası ( UkrSEPRO ), GOST'a sistem olarak benzer özellikler göstermesine rağmen uygulamada ve mevzuat yönüyle farklılıklar göstermektedir.

 

Ukrayna Ukrsepro Kalite Sertifikası Nedir?

Ukrayna'da halen geçerli olan Kalite Belgesidir.Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Ukrayna mevcut GOST sistemini baz alarak  kendi Kalite Standartlarını Rusya'dan ayrı olarak geliştirmiştir. Ukrayna Kalite Sertifikası ( UkrSEPRO ), GOST'a sistem olarak benzer özellikler göstermesine rağmen uygulamada ve mevzuat yönüyle farklılıklar göstermektedir. GOST'a göre
 

Sertifika gerektiren ürünlerde farklılıklar vardır. Bizde nasıl TSE ve ISO 9000 şu anda tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa, Ukrayna'da üretim yapan veya Ukrayna'ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur.
UkrSEPRO Belgesi sadece sisteme değil, firmanın ürünlerine yönelik bir belgedir. Diğer bir deyişle, bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme yetkili Test Merkezlerinde yapılırsa geçerli olmaktadır.

 

Ukrayna Ukrsepro Sertifika Türleri

UkrSEPRO çeşitlemesi daha çok hangi süre için verildiği ile alakalıdır:
Bir yıl için verilen UkrSEPRO: Firma ürünleri incelenmeden, yalnız teknik dokümantasyon incelemesiyle verilir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir

 İki yıl için verilen UkrSEPRO: Üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9000 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Beş yıl için verilen UkrSEPRO: Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

Ukrayna Ukrsepro Sertifikası Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 
 

1.       Ticaret odası kaydı (faaliyet belgesi.)

2.       Yetkili kişilerin imza sirküleri

3.       Marka tescil belgeleriniz.

4.       Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (TSE-ISO-CE- UKRSEPRO vs..)

5.       Talep etmiş olduğunuz ürünler için daha önce yapılan test raporları.

6.       Her Ürün için teknik bilgi.

7.       Ürünlerin Kullanma talimatı ve etiket bilgileri.

8.       Fabrikada kullanılan makine sayısı, seri numaraları ve üretici adı

9.       Fabrikanın üretim şeması ( hammadde girişinden başlayarak)

10.   ÜrünlerinGTİP numaraları, varsa model-kod bilgileri.

11.   Sertifikada yer almasını istediğiniz unvan ve adres bilgisi.

12.   Sertifika alınacak ürünlerinizi gösteren katalog

13.   Her Üründen 3 adet numune.

14.   Vekaletname