Satış ve Danışma Hattı: +90 212 270 74 41

ISO 13485:2003 ANASAYFA Firma Adı ISO 13485:2003

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


ISO 13485:2003 Medikal Kalite Yönetim Sistemi

TS-EN-ISO 13485:2003 standardı TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır.

Bu standart, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

 

ISO 13485 Medikal Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

TS-EN-ISO 13485:2003 standardı TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır.


Bu standart, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.
 

TS-EN-ISO 13485:2003 standardı 13485’in son versiyonu olup, 9001:2000 proses yaklaşımı modelini esas almaktadır. ISO 13485:1996 ve 13488:1996 bu standardın proses yaklaşımını esas almayan eski modelleridir.

ISO 13485:1996: ISO 9001:1994’ ü
ISO 13488:1996: ISO 9002:1994’ ü

esas alınmaktadır.

Temel içerikler ve ISO 9001 karşısında ilave talepler

  

 

1- ISO 13485 Medikal Kalite Yönetim Sistemi Tarihsel Gelişimi  

  • ISO 13485:2003, 15.07.2003 tarihinde yayınlamıştır
  • EN ISO 13485:2003, 24.07.2003 tarihinde yayınlamıştır
  • EN ISO 13485:2003 02.04.2004 tarihinde uyumlu hal getirilmiştir
  • Ancak yeni EN ISO 13485:2003 sadece
  • EN ISO 13485:2000 ve ISO 13488:2000 yerine geçmektedir ve geçiş süreci üç yıldır.
  • EN 46003, EN ISO 9003 ile bağlantılı olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  • EN ISO 13485:2003’ün Avrupa önsözü, EN 46003’ün hemen proses oryantasyonlu ilaveye yapılandırılması gerektiğini söylemektedir.

2-ISO 13485 Medikal Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri 

 Standart Maddeleri

Giriş

Kapsam

Referans Standartlar

Terimler ve tanımlar

Kalite Yönetim Sistemi

Yönetimin Sorumluluğu

Kaynak Yönetimi

Ürün Gerçekleştirme

Ölçüm analiz,iyileştirme

 

 

 

3- ISO 13485 Medikal Kalite Yönetim Sistemi  Terimleri  

Bu standardın amaçları bakımından, aşağıda verilenlerle birlikte ISO 9000’de verilen terimler ve tarifler geçerlidir

Tedarikçi -------------> Kuruluş ----------> Müşteri

“Kuruluş” terimi, ISO 13485:1996 baskısındaki “tedarikçi” terimi yerine geçer ve bu standardın uygulandığı birimi gösterir. Aynı şekilde “tedarikçi” terimi ise, “taşeron” terimi yerine geçer.

Bu standardın bütün metninde, her nerede “ürün” terimi yer alıyorsa bu “ürün” terimi aynı zamanda “hizmet” anlamını da taşıyabilir.

“Tıbbî cihazlara” uygulanmak üzere şartlar belirlendiğinde, bu şartlar aynı oranda kuruluş tarafından sağlanan ilgili hizmetlere de aynen uygulanır.

Aşağıda verilen tarifler genel tarifler olarak kabul edilmelidir, millî mevzuatla sağlanan tarifler bunlardan biraz farklı olabilir ancak onlar bunlardan önde gelir.

Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbî cihaz:İnsan vücuduna kısmen veya tamamen, cerrahî veya tıbbî yolla yerleştirilme veya insan vücudunun tabiî yollarına tıbbî müdahale için kullanılma veya işlem sonrası insan vücudunda bırakılma amaçlı aktif tıbbî cihaz.

Aktif tıbbî cihaz: Fonksiyonunu, doğrudan insan vücudu veya yer çekimi tarafından üretilenin dışında herhangi bir güç kaynağına veya elektrik enerjisine baglı olarak gerçekleştiren tıbbî cihaz

Tavsiye niteliğinde uyarı:  Tıbbî cihazın dağıtımına takiben tamamlayıcı bilgi sağlamak ve/veya tıbbî cihazın kullanılması için tavsiyede

Bulunmak üzere kuruluş tarafından yayımlanan,

Tıbbî cihazın tadili,

Tıbbî cihazın tedarikçisine iadesi veya

Tıbbî cihazın imhası

Bilgilerini içeren bildirim.

Not: Tavsiye niteliğindeki uyarının yayını, millî veya bölgesel mevzuata uyum için gerekli olabilir.

Müşteri şikâyeti:  Piyasada bulunan tıbbî cihazın kimliği, kalitesi, sağlamlığı, güvenilirliği, emniyeti veya performansı ile yetersizlik iddialarının yazılı elektronik veya sözlü iletişimi.

Vücuda yerleştirilebilir tıbbî cihaz:  Cerrahî müdahale ile

İnsan vücuduna veya tabiî yollarına kısmen veya tamamen yerleştirilme veya

Göz yüzeyinin veya epitel yüzeyin değiştirilme

Amaçlı olan ve işlemden sonra en az otuz gün süreyle yerinde bırakılan ve ancak cerrahî veya tıbbî müdahale ile yerinden çıkarılabilen tıbbî cihaz.

Not:Bu tarif, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbî cihazlar haricindeki vücuda yerleştirilebilir tıbbî cihazlar için geçerlidir.

Etiketleme: Sevk dokümanları haricinde, tıbbî cihazın tanımı, teknik açıklaması ve kullanımıyla ilgili olarak,tıbbî cihaza, kaplarından herhangi birine veya ambalajına tutturulan veya tıbbî cihazla birlikte verilen yazılı, basılı veya grafik malzeme.

Not: bazı bölgesel ve millî mevzuatta, “etiketleme” terimi, “imalatçı tarafından sağlanan bilgi” anlamında kullanılmaktadır