Satış ve Danışma Hattı: +90 212 270 74 41

TSE DANIŞMANLIK HİZMETLERİANASAYFA Firma Adı TSE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Tse Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren belgedir. 

Hizmet Yeterlilik Belgesinin Yararları Nelerdir?

• Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
• İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
• Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
• Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
• Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
• Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
• Verilen hizmetin kalitesi artar,
• Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
• Müşteri fiyat yönünden korunur
• Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
• Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
• Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.
 

TSE ve TSEK Belgelendirmesi Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

 TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. Bunlar ;

• ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 
• ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ 
• HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ 
• LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ 
• KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ 


TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. 
TSE standartları üretilen herhangi bir ürün için minimum koşulları belirler. Bu standardın üzerinde bir proses tasarımı işletmelerin kendi tercihi olacaktır. Ancak TSE standartları bir prosesin nasıl tasarlanması gerektiğini de içeren oldukça teknik dökümanlardır. TSE belgelendirmesi sırasında işletmenin faaliyet konusunda uygun denetçi seçilir. Bu denetçi standart maddelerine göre muayene ve deney faaliyetlerini, prosesin gereklerini denetler. Bulduğu somut delillere göre raporunu hazırlar. Elde ettiği verileri raporuna aktarır. Uygunsuzluklarla ilgili notlarda bu raporda yer alır. Uygunsuzluklar konusunda TSE laboratuarları ya da akredite laboratuarlarda yapılan ürün testleri geçerli olur.
 TSE Belgelendirmesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;

• Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli) 
• Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) 
• Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde) 
• Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme. 
• TSE Belgelendirmesi başvuru formu. 

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi 

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları Enstitüsünde bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. 
TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;

  • • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli) 
  • • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) 
  • • Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde) 
  • • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme. 
  • • Avans Dekontu
  • .CO KEY numarası ( Sanayi İl müdürlüğünden alınır) 
  • .TSEK Uygunluk Başvuru Formu